Språkrör

Har du någonsin fått möjligheten att tala inför hundra personer? Om du har det så tror jag nog att det inte var så lätt. Man vill på något sätt att man ska bli förstådd på rätt sätt. Med rätt sätt så menar jag att man vill att publiken ska uppfatta en som en positiv person med fina egenskaper. Annars hade man nog inte velat stå där uppe. Det här krävs många års erfarenhet och teknik för att kunna uppnå den typen utav självsäkerhet och viljan att uttrycka sig. Men, sen så finns det självklart födda talare.